top of page

a storyteller

49197814767_657979fbbb_o.jpg

​the voice of nature, women and precious value

It was an unexpected path when she never thought that one day she could confidently share her ideas and inspirations in front of many people. She still vividly remembers those first moments and even now, whenever she holds the microphone, she always reminds herself that:  "I can do it."

 

Helly is the Vietnamese ambassador for Design For Change–one of the most popular educational programs founded by educator/TED speaker Kiran Bir Sethi. The program enables children to become creative, proactive, empathetic and responsible citizens.

 

She has given talks at conferences, educational institutions, and non-profit organizations across Vietnam, focusing on important social themes such as sustainable lifestyle and why we exist… 

She also participates in other social activities such as The Sai Gon Children Charity CIO. Helly is an eternal inspirational speaker for thousands of young people for a series of non-profit, seminar workshops at universities to promote and talk around the topics that related to the sustainable developments of environment, society and human well-being.

​the talkshow

 • Toạ đàm Tin&Dùng Việt Nam tổ chức bởi Thời Báo Kinh Tế Việt Nam

 • Google Talk x Women Will: Bệ phóng Việt Nam digital 4.0

 • Unilever

 • TedxUAH Black Mirror

 • ICE Vietnam - “Khởi động dự án 60DAYS - Tuổi trẻ: Gieo tri thức - Gặt tương lai”

 • Ecoxury: ECOXURY Workshop là một trong 5 chuỗi hoạt động của dự án lan toả lối sống xanh, bền vững đến giới thượng lưu do LUXUO.VN sáng lập và hợp tác với nhiều thương hiệu xa xỉ, nhằm thực hiện hành trình xê dịch và lan tỏa tinh thần sống xanh thông qua các không gian điểm đến. Workshop là nơi lan toả tinh thần sống xanh, sống vừa đủ, tiêu dùng những sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường bền vững nhưng vẫn hướng đến một lối sống thượng đẳng.  

 • Green Talk at Le Meriden

 • Kilala Magazine from Japan: Minimalism 

 • RMIT: Talkshow Minimalism: Less or More?

 • RMIT Global Innovation series 

 • Trường Quốc Tế Việt Úc VAS: Be Greeneration

 • Nói - The Sympathy

 • ĐHKHXH&NV TPHCM: Talkshow HOMO UNIQUES

 • UEH-ISB Toastmasters

 • YEA Camp’16 - ‘19

 • Bản lĩnh người trẻ đằng sau quyết định / Viethop / Trường ĐH Khoa học tự nhiên

 • X-Leader / Trường ĐH Ngoại Thương

 • Bookexchange / BIT FTU HCMC

 • Green Talk For Youth: How to live plastic-free? / Trường ĐH Hoa Sen

 • Keynote Speaker chia sẻ với 200 sinh viên chương trình Cử nhân Anh Quốc tại UEF

bottom of page